"Den gamla goda tiden"

  • Hallwyl 2006

  • Våren 2011 i Västerås.Bejublad föreställning med Rimma och Jan-Erik

  • Grevinnan Mariza 2008-2009.

  • Eva & Bengt i Sista Valsen 1999-2000-

  • Eva kryssar på Donau, 2011.

  • Grevinnan Mariza 2009.

  • På Donau med Rimma och Annika...

  • Succé på Nordanåteatern 2011